Bell Schedules » Breakfast & Lunch Schedules

Breakfast & Lunch Schedules

Breakfast & Lunch Schedules
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:55 AM 35 min
Kindergarten Lunch/ Recess 10:50 AM 11:30 AM 40 min
First Grade Lunch/ Recess 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Second Grade Lunch/ Recess 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Third Grade Lunch/ Recess 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Fourth Grade Lunch/ Recess 11:30 AM 12:10 PM 40 min
Fifth Grade Lunch/ Recess 12:00 PM 12:40 PM 40 min